Våre odorsorb filtre inneholder aktivt kull som absorberer luktfremkallende stoffer og nøytraliserer lukter naturlig. De er designet for å passe i odorsorb holderen. Pakken inneholder to erstatningsfilter. Fornyes i sollys – eksponer filtret for sollys i tre timer hver 4-6 uke for å «fornye» filteret. Bør byttes ut etter ca ett år.

Spesifikasjoner:
for bruk med odorsorb holderen: Bare pakk ut filtrene og sett dem inn i holderen.
odorsorb filtre: Inneholder aktivt kull for å absorbere luktfremkallende stoffer og nøytralisere lukt naturlig.
lades opp i sollys: Bare utsett filteret for sollys i 3 timer hver 4. til 6. uke for å lade opp.