simplehuman sensorbøtter har flere moduser. Når bøtten er lukket, er sensorsonen rett over lokket enkel å komme til, og samtidig presis nok til at man unngår unødvendig aktivering. Når lokket først er åpnet, utvides sensorsonen slik at du skal rekke å få gjort det nødvendige arbeidet, før lukking. For oppgaver som tar litt tid, vil sensoren tilpasse seg din aktivitet; etter 3 sekunder uavbrutt aktivitet vil lokket automatisk holdes åpen i ytterligere 30 sekunder - ypperlig for lengre arbeidsøkter. Bøttene i stål har belegg som beskytter mot fingeravtrykk og stygge flekker.